HD_MRK
 
 
Desktop SNGL
CNTNT
 

Samen voor brandveiligheid

Een zorgorganisatie heeft ons gevraagd de brandveiligheid voor de woonzorglocaties op orde te brengen. Dit kan alleen gezamenlijk worden bewerkstelligd met de betrokken gebruikers, de veiligheidsregio’s en specialisten. Die hebben wij bij elkaar gebracht om kennis in te brengen en te delen. Hierdoor kunnen beslissingen worden genomen en de benodigde maatregelen worden uitgevoerd.

Bij veel gebouweigenaren is niet duidelijk dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het voldoen van de gebouwen aan de brandveiligheidseisen. De omgevingsdiensten hebben hierbij alleen een toetsende rol. Eigenaren moeten ervoor zorgen dat gebouwen voldoen aan de regelgeving, zoals opgenomen in het bouwbesluit. Voldoen aan het bouwbesluit is één. Een veilig gebruik is twee. Zeker wanneer er minder zelfredzame mensen aanwezig zijn of mensen die de weg in het gebouw niet kennen. In veel gevallen wordt hierbij inspanning gevraagd van zorgmedewerkers die naast hun reguliere werkzaamheden zijn belast met BHV-vraagstukken. Het betrekken van deskundigen op het gebied brandveiligheid en de uitvoering van deze maatregelen is dan ook van groot belang.

 
Check this out:
 
related_pages_depth1

Samen voor brandveiligheid

Graag delen wij onze kennis.
 
DSPL_CTGR_PRJCTS
DSPL-CSTM-PSTS

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Op 11 december 2020 heeft de Europese Unie de klimaatdoelstelling verder aangescherpt.…

DSPL-CSTM-PSTS

Vacature ADVISEUR / PROJECTLEIDER

In verband met onze groei en ontwikkeling zijn wij op zoek naar…

DSPL-CSTM-PSTS

Hechtsterkte metselwerk sluiswand

In Muiden wordt een nieuw woongebied genaamd 'De Krijgsman' ontwikkeld waarin de…

DSPL-CSTM-PSTS

MVD over gevolgen bodemdaling voor RTL Nieuws

Soms loopt een dag compleet anders dan verwacht. Op 8 september belde…

DSPL-CSTM-PSTS

MVD op de pedalen

Hard werken en grenzen verleggen doen veel mensen ook buiten werktijd. MVD…

DSPL-CSTM-PSTS

Onderzoek fundering op staal

In opdracht van een woningcorporatie hebben we een funderingsonderzoek uitgevoerd. Dit keer…

DSPL-CSTM-PSTS

Onderzoek leidt naar 5 maart 1945

Dat schadeonderzoek geen routine werk is, waarbij kan worden gevaren op eerdere…

DSPL-CSTM-PSTS

Onderzoeksplicht vloeren zorggebouwen

Bij diverse zorggebouwen voeren wij onderzoek uit naar de constructieve veiligheid van…

DSPL-CSTM-PSTS

Betonschade en dan?

Recent zijn we gevraagd een betonschade bij een woonzorgcomplex te beoordelen. Daarbij…

DSPL-CSTM-PSTS

Geslaagd!

Recent hebben we de eindmeting voor de proefopstelling bij het Van Weel-…