HD_MRK
 
 
Desktop SNGL
CNTNT
 

Onderzoek fundering op staal

In opdracht van een woningcorporatie hebben we een funderingsonderzoek uitgevoerd. Dit keer bij een woonhuis met een fundering op staal (zonder palen). Naar aanleiding van scheuren in de gevels zijn twijfels ontstaan over de kwaliteit van de fundering. Na het graven van inspectieputten hebben we de fundering geïnspecteerd. Daarnaast hebben we met sonderingen en het nemen van boormonsters het draagvermogen van de bodem onder de fundering in kaart gebracht. Door een peilbuis aan te brengen hebben we de grondwaterstand kunnen bepalen en kan deze periodiek gemonitord worden. Tevens hebben we metingen uitgevoerd om meer te weten te komen over reeds opgetreden zettingen bij de woning en de naastgelegen woningen. Met een onderbouwd rapport geven we de opdrachtgever duidelijk advies.

Aantasting door schimmels of bacteriën, een (tijdelijke) lage (grond)waterstand, het onttrekken van grondwater of een te laag draagvermogen van de ondergrond kunnen leiden tot schade aan funderingen en tot gevolgschade aan het hele bouwwerk. Vrijwel alle oude gebouwen lopen risico om funderingsproblemen te krijgen. Op de lange termijn krijgen alle gebouwen die op houten
palen of “op staal” (niet op palen) zijn gefundeerd hiermee te maken. Vroegtijdig op de hoogte zijn van de constructieve staat is van belang om kosten te voorkomen of in ieder geval binnen de perken te houden. Hiervoor is onderzoek met eventueel monitoring noodzakelijk.

 
Check this out:
 
related_pages_depth1

Onderzoek fundering op staal

Handsondering ter plaatse van inspectieput
 
DSPL_CTGR_PRJCTS
DSPL-CSTM-PSTS

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Op 11 december 2020 heeft de Europese Unie de klimaatdoelstelling verder aangescherpt.…

DSPL-CSTM-PSTS

Vacature ADVISEUR / PROJECTLEIDER

In verband met onze groei en ontwikkeling zijn wij op zoek naar…

DSPL-CSTM-PSTS

Hechtsterkte metselwerk sluiswand

In Muiden wordt een nieuw woongebied genaamd 'De Krijgsman' ontwikkeld waarin de…

DSPL-CSTM-PSTS

MVD over gevolgen bodemdaling voor RTL Nieuws

Soms loopt een dag compleet anders dan verwacht. Op 8 september belde…

DSPL-CSTM-PSTS

MVD op de pedalen

Hard werken en grenzen verleggen doen veel mensen ook buiten werktijd. MVD…

DSPL-CSTM-PSTS

Onderzoek leidt naar 5 maart 1945

Dat schadeonderzoek geen routine werk is, waarbij kan worden gevaren op eerdere…

DSPL-CSTM-PSTS

Onderzoeksplicht vloeren zorggebouwen

Bij diverse zorggebouwen voeren wij onderzoek uit naar de constructieve veiligheid van…

DSPL-CSTM-PSTS

Samen voor brandveiligheid

Een zorgorganisatie heeft ons gevraagd de brandveiligheid voor de woonzorglocaties op orde…

DSPL-CSTM-PSTS

Betonschade en dan?

Recent zijn we gevraagd een betonschade bij een woonzorgcomplex te beoordelen. Daarbij…

DSPL-CSTM-PSTS

Geslaagd!

Recent hebben we de eindmeting voor de proefopstelling bij het Van Weel-…