HD_MRK
 
 
Desktop SNGL
CNTNT
 

Verduurzamen vastgoed gemeente Kapelle

Gemeente Kapelle wil haar vastgoed verduurzamen met een pragmatische aanpak. Dit doen we met onze visie ‘bottom up’. We zijn daarom gestart met het opstellen van MeerJarenOnderhoudsPlannen voor alle objecten; het gemeentehuis, verenigingsgebouwen, sportzalen, brandweerkazernes, werkplaatsen en begraafplaatsen. Vanuit de MJOP’s bepalen we de natuurlijke momenten van verduurzamen. Dit verkort de terugverdientijd aanzienlijk en maakt het mogelijk om planmatig te werken naar een duurzame toekomst. We maken inzichtelijk waar het moment van duurzaam renoveren ligt en welke verbeteringen dit oplevert. Met deze inzichten kan een afweging gemaakt worden tussen renoveren of sloop-nieuwbouw waarbij de gezamenlijke VNG-doelstellingen koers bepalend zijn voor het totale vastgoedbezit.

 
Meerwaarde

Op 11 december 2020 heeft de Europese Unie de klimaatdoelstelling verder aangescherpt. Over tien jaar moet de unie niet 40%, maar 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Ook de gebouwde omgeving moet mee in deze transitie. Het geven van inzicht in kosten, technische oplossingen en te behalen resultaten zien wij als de sleutel naar een pragmatische en concrete aanpak.


Check this out:
 
related_pages_depth1
Duurzaamheidsadvies

locatie
Gemeente Kapelle
 
Projectperiode
2020 – heden
 
Opdrachtgever
Gemeente Kapelle
 

Bekijk ook deze projecten

DSPL_CTGR_PRJCTS