HD_MRK
 
 
arrow down
Desktop SNGL
CNTNT
 

Kwaaitaalvloeren verkeersleidingspost ProRail Zwolle

ProRail heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren aan de Kwaaitaalvloeren op de begane grond van een verkeerleidingspost in Zwolle. Aanleiding is de herbestemming en herinrichting van dit gebouwdeel. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de CUR 79-2016, waarbij Klasse 1 “Orienterende schouwing” en Klasse 2 “Technisch onderzoek” direct zijn gecombineerd. Tijdens het technisch onderzoek zijn het aantal en type schades geïnventariseerd en beoordeeld. Aansluitend is er een rapportage opgesteld waarin de bevindingen zijn opgenomen en een advies voor herstel. Aansluitend is door ons Klasse 3 “Constructief onderzoek” uitgevoerd en opgenomen in de rapportage. Tot slot hebben we op verzoek van ProRail kostenramingen aangeleverd voor de benodigde herstellingen op de korte en de lange termijn. Hierdoor kunnen deze in het meerjarenonderhoud opgenomen worden.

 
Meerwaarde

Om de spoorse infra veilig te kunnen beheren en exploiteren is een veilig gebruik van de verkeersleidingspost van essentieel belang. Door het onderzoek uit te laten voeren kunnen noodzakelijke maatregelen genomen worden en werken we mee aan functiebehoud voor de lange termijn van het gebouw.


Check this out:
 
related_pages_depth1
ingenieurs

locatie
Zwolle
 
Projectperiode
2019 – 2019
 
Opdrachtgever
ProRail
 

Bekijk ook deze projecten

DSPL_CTGR_PRJCTS
DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Expertise gebouwveiligheid Rijksvastgoedbedrijf

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf ondersteunen we constructief en bouwtechnisch bij bouw,…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Onderzoeken woongebouwen Alwel Roosendaal en Breda

In opdracht van een woningcorporatie Alwel voeren wij met regelmaat onderzoeken uit…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Levensduurverlenging wooncomplexen De Roo van Capelle

Woonzorg Nederland heeft aan Nebest Adviesgroep gevraagd advies te leveren met betrekking…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Verduurzamen vastgoed gemeente Kapelle

Gemeente Kapelle wil haar vastgoed verduurzamen met een pragmatische aanpak. Dit doen…

DSPL-CSTM-PSTS Verbouw zorgcentrum Elim 2
ingenieurs

Brandveiligheid zorglocaties Siloah en SVRO

Wij adviseren de zorgorganisaties Siloah en SVRO bij diverse brandveiligheidsvraagstukken. Daarvoor vindt…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Veiligheid breedplaatvloeren zorglocaties CuraMare

Gebouwen gebouwd na 1999 kunnen zijn uitgevoerd met een vloersysteem waarvan inmiddels…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Renovatie sluis “De Krijgsman” Muiden

In Muiden wordt een nieuw woongebied genaamd 'De Krijgsman' ontwikkeld waarin de…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Externe draagconstructie balkons wooncomplex Woonzorg Voorschoten

Voor Woonzorg Nederland is Nebest b.v. aan de slag gegaan om de…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Proefbelasting verbindingsgang Van Weel-Bethesda ziekenhuis Dirksland

Vanwege de aanwezigheid van een op diepte gelegen oude keldervloer leek de…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Tunnel kantoor Tulpenburgh ProRail Utrecht

In opdracht van ProRail hebben wij een wel heel bijzonder object onderzocht.…