HD_MRK
 
 
arrow down
Desktop SNGL
CNTNT
 

Veiligheid breedplaatvloeren zorglocaties CuraMare

Gebouwen gebouwd na 1999 kunnen zijn uitgevoerd met een vloersysteem waarvan inmiddels bekend is dat deze een verhoogd veiligheidsrisico met zich meebrengt. Aanleiding hiervoor is de ingestorte vloerconstructie bij een parkeergarage in Eindhoven. Inmiddels zijn er vele gebouwen onderzocht waarvan bij een aantal is vastgesteld dat er mogelijk sprake is van een verhoogd risico aangaande de constructie veiligheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft per 1 april 2020 een onderzoekplicht van toepassing verklaard. Deze is in eerste instantie van toepassing op hoge gebouwen (hoger dan 70m), gebouwen met minder zelfredzame personen met minimaal 4 bouwlagen en gebouwen waar meer dan 500 personen aanwezig kunnen zijn op of onder een breedplaatvloer. Een quick-scan kan snel duidelijk maken of uw gebouw onderzoekplichtig is en of er sprake is van een verhoogd risico. MVD heeft de ervaring en expertise in huis om het onderzoek naar de constructieve veiligheid van deze vloeren uit te voeren. Afhankelijk van de situatie en beschikbaarheid van archiefgegevens kan middels nader onderzoek meer informatie worden verkregen over de opbouw van de vloerconstructie en overige constructieve uitgangspunten. Tot slot kan door MVD de constructieve capaciteit (veiligheid) van de vloer bepaald worden.

 
Meerwaarde

Het onderzoek naar de constructieve veiligheid van breedplaatvloeren kan voor u geïnitieerd zijn vanuit de verplichting vanuit de overheid. Echter kan dit onderzoek u tevens helpen bij het in kaart brengen van de constructieve veiligheid bij verkoop of aankoop van een gebouw.


Check this out:
 
related_pages_depth1
ingenieurs

locatie
geheel Nederland
 
Projectperiode
2019 – heden
 
Opdrachtgever
woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijs en gemeenten
 
breedplaatvloer

Bekijk ook deze projecten

DSPL_CTGR_PRJCTS
DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Expertise gebouwveiligheid Rijksvastgoedbedrijf

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf ondersteunen we constructief en bouwtechnisch bij bouw,…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Onderzoeken woongebouwen Alwel Roosendaal en Breda

In opdracht van een woningcorporatie Alwel voeren wij met regelmaat onderzoeken uit…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Levensduurverlenging wooncomplexen De Roo van Capelle

Woonzorg Nederland heeft aan Nebest Adviesgroep gevraagd advies te leveren met betrekking…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Verduurzamen vastgoed gemeente Kapelle

Gemeente Kapelle wil haar vastgoed verduurzamen met een pragmatische aanpak. Dit doen…

DSPL-CSTM-PSTS Verbouw zorgcentrum Elim 2
ingenieurs

Brandveiligheid zorglocaties Siloah en SVRO

Wij adviseren de zorgorganisaties Siloah en SVRO bij diverse brandveiligheidsvraagstukken. Daarvoor vindt…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Renovatie sluis “De Krijgsman” Muiden

In Muiden wordt een nieuw woongebied genaamd 'De Krijgsman' ontwikkeld waarin de…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Kwaaitaalvloeren verkeersleidingspost ProRail Zwolle

ProRail heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren aan de Kwaaitaalvloeren…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Externe draagconstructie balkons wooncomplex Woonzorg Voorschoten

Voor Woonzorg Nederland is Nebest b.v. aan de slag gegaan om de…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Proefbelasting verbindingsgang Van Weel-Bethesda ziekenhuis Dirksland

Vanwege de aanwezigheid van een op diepte gelegen oude keldervloer leek de…

DSPL-CSTM-PSTS
ingenieurs

Tunnel kantoor Tulpenburgh ProRail Utrecht

In opdracht van ProRail hebben wij een wel heel bijzonder object onderzocht.…